Poskytované služby

Máme uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými rakúskymi poisťovňami. Na ošetrenie pacienta je NUTNÉ predložiť E-Card dieťaťa. 

Okrem toho  ponúkame aj privátne vyšetrenie mimo ordinačných hodín (po predchádzajúcej dohode).


Mutter-Kind-Pass vyšetrenia
Očkovanie
odber krvi
vyšetrenie moču
hodnotenie psychomotorického vývoja dojčiat a malých detí
ultrazvuk bedrových kĺbov
meranie hodnoty bilirubínu novorodenca
laktačné a výživové poradenstvo
medicínske nastreľovanie náušníc
Alergologické poradenstvo
Nastrihnutie jazykovej uzdičky
ošetrovania pupka novorodenca
predoperačné vyšetrenie
Spirometria
kožné problémy
poradenstvo a starostlivosť
o dojča
rýchla diagnostika crp z
kvapky krvi
rýchly streptokokový test
preventívne vyšetrenia detí vo veku 6-18 rokov